Home | Giesbers Groep

Welkom bij GiesbersGroep

Giesbers Groep
GiesbersGroep bundelt zes ondernemingen actief in bouw en projectontwikkeling, gevestigd in Arnhem, Nieuwegein, Rotterdam en Wijchen. Onze bedrijven zijn zelfstandig en decentraal georganiseerd, maar vormen tegelijkertijd een hecht netwerk waarbinnen kennis en vaardigheden worden uitgewisseld. Opdrachtgevers zijn woonconsumenten, overheden, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijven en beleggers.

Kernactiviteiten en focus
GiesbersGroep werkt aan bouw-, ontwikkelings, renovatie- en onderhoudsopgaven in een aantal segmenten van de markt. Onze focus ligt op: vraaggestuurde woningbouw, design & construct opgaven van met name maatschappelijk vastgoed, logistiek en bedrijfsgebouwen als ook op de transformatie en verduurzaming van woning- en utiliteitsbouw.  

‘De Blauwe Draad’
Voor onze bouw- en ontwikkelprocessen hanteren wij “De Blauwe Draad” als visie en werkwijze. Via dit door ons ontwikkelde stappenplan vertalen we de wensen van opdrachtgevers en andere belanghebbenden op gestructureerde wijze naar doordachte en gedragen oplossingen.

Lean & Green
Een sterke aandacht gaat uit naar het verduurzamen en optimaliseren van onze projecten en bedrijfsprocessen. Dit uit zich in maatregelen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig de inzet van duurzame energie en hergebruik van grondstoffen bevorderen. Voor en samen met onze klanten gaan wij op zoek naar de meest ideale combinatie van ambitieuze milieudoelstellingen en gebruikscomfort, realisatie- en onderhoudskosten en waardeontwikkeling. In alles wat we doen streven wij naar voortdurende verbetering.

Onderscheidend vermogen
Ondernemerschap, innovatie en samenwerking zijn in onze ogen nodig om de opdrachten van onze klanten zo goed mogelijk te beantwoorden. In de krachtige groep van bedrijven is alle expertise in huis om het hele ontwikkel- en bouwproces te organiseren en te beheersen. Wij stimuleren een omgeving waar onze medewerkers zich blijven ontwikkelen in hun kennis en vaardigheden. Omdat zij zelfstandig beslissingen nemen, ontstaat er een professionele en prettige samenwerking met alle bij de projecten betrokken partijen.

Wij zijn een betrokken, transparante partner voor onze opdrachtgevers en lossen op een innovatieve en ondernemende wijze complexe vraagstukken op.