Home | Giesbers Groep

GiesbersGroep in cijfers

Kengetallen

(bedragen in miljoenen euro's tenzij anders vermeld)

    2016 2015
Netto omzet   114 104
Winst (voor belastingen)   3,99 3,57
Winst (na belastingen)   2,99 2,67
Winst (voor belastingen) als % van de omzet (%)   3,5 3,4
Groepsvermogen   21,00 24,98
´╗┐´╗┐Solvabiliteit op basis van het groepsvermogen (%)   41 40
Gemiddeld aantal medewerkers (fte)   123 120
Orderportefeuille   220 260