20-07-2015

Bestemmingsplan Saksen Weimar fase 5 t/m 7 unaniem vastgesteld

Na de herijking van het woningbouwprogramma voor fase 5 t/m 7 ligt er een ontwerp-bestemmingsplan: 90 woningen gebouwd; een combinatie van vrijstaande, twee-onder-één-kap en rijwoningen. Giesbers verzocht met een duidelijk en goed onderbouwd verhaal de Raad van de gemeente Arnhem om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen, wat op 13 juli ook unaniem gebeurde.

Woonwijk Saksen Weimar ligt aan de noordrand van Arnhem en wordt begrensd door de Apeldoornseweg in het westen, een bestaande groenwal in het zuiden, de Monnikensteeg in het oosten en de Schelmseweg (N785) in het noorden. Het bestemmingsplan waar we het hier over hebben betreft het noordelijke deel van Saksen Weimar. Het plangebied van dit bestemmingsplan gaat uitsluitend over de laatste fases, 5 t/m 7.

Planbeschrijving
Na het vertrek van Defensie is het gebied Saksen Weimar vrijgekomen voor een nieuwe invulling. Er is gekozen voor woningbouw. Ten behoeve van de realisering van deze ontwikkeling is in 2009 het bestemmingsplan Saksen Weimar door de gemeenteraad vastgesteld. Door de gevolgen van de kredietcrisis was een herijking van uitgangspunten noodzakelijk. De aanpassingen hebben enerzijds betrekking op de gehanteerde woningtypologie, anderzijds op de stedenbouwkundige opzet. Er is voor gekozen om het gebied fasegewijs te ontwikkelen en waar nodig een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Dit nieuwe bestemmingsplan is nodig omdat de te realiseren nieuwbouwwoningen zowel qua situering als regels niet in het geldende bestemmingsplan passen. De eerdere fases (2, 3 en 4) zijn in verschillende stadia van de ontwikkeling; fase 2 en 3 zijn bewoond en fase 4 is in aanbouw. De verkoop van fase 5 is in april 2015 gestart. Op dit moment zijn 19 van de 33 huizen verkocht.

Na de herijking van het woningbouwprogramma voor fase 5 t/m 7 zijn de plannen inmiddels uitgewerkt en vertaald naar een ontwerp-bestemmingsplan. Bij de invulling van deze fases wordt de stedenbouwkundige opzet uit de eerdere fases doorgezet. Er worden ongeveer 90 woningen gebouwd; een combinatie van vrijstaande, twee-onder-één-kap en rijwoningen.

Bestemmingsplan
Op maandag 6 juli jl. verzocht Ursula van Wandelen van GiesbersWijchen met een duidelijk en goed onderbouwd verhaal de Raad van de gemeente Arnhem om het bestemmingsplan fase 5 t/m 7 ongewijzigd vast te stellen, wat op 13 juli ook unaniem gebeurde.