04-10-2018

Bouw energiezuinige woningen in Tilburg van start

De bouw van de Tilburgse energiezuinige (BENG) woningen aan de Hendrik van Tulderstraat in opdracht van Woningcorporatie WonenBreburg is op 3 oktober van start gegaan.

De boorpalen zijn geplaatst, de vloerplaten gelegd; de bouw van de 22 BENG-woningen aan de Hendrik van Tulderstraat is begonnen. Woensdag 3 oktober was de officiële aftrap van dit project, dat voortvloeit uit het met de gemeente Tilburg gesloten convenant Taskforce Betaalbaar Wonen. Deze heeft als doel om in de periode tot en met 2020 800 betaalbare woningen extra te realiseren. Woningcorporatie WonenBreburg gunde de opdracht tot het bouwen van deze 22 energiezuinige woningen in het sociale segment aan Giesbers Ontwikkelen en Bouwen.

Algemeen directeur Olaf Senden van Giesbers: “Ons ontwerpteam heeft gebruik gemaakt van innovatieve toepassingen om te komen tot een goed gebalanceerde vitale woonwijk. Onderdeel van de opdracht was dat het toekomstbestendige woningen worden die aan de voorgenomen eisen van BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) voldoen. Dat hebben wij bereikt met behulp van de principes uit ons duurzame FITWonen-concept. Het mooie is dat WonenBreburg als regisserende opdrachtgever het proces ‘op afstand’ kan volgen en tijdens het ontwerptraject en de realisatie kan sturen waardoor de kwaliteit geborgd blijft. Wij zijn heel blij hiermee onze bijdrage te kunnen leveren aan een positief woon- en leefklimaat in Tilburg.”

Energiezuinig én betaalbare huur
Bestuursvoorzitter Hans Pars van WonenBreburg is het daarmee eens. “Het worden 22 mooie en energiezuinige eengezinswoningen, met een tuin. Dit type woning is erg gewild in Tilburg. Het is een van de concrete resultaten van de samenwerking en de energie die we, samen met de andere corporaties en de gemeente, in de Taskforce investeren. Mede door de inzet van de gemeente in de Taskforce kunnen we de huren van deze woningen laag houden. Zo helpen we de woningzoekenden die deze woningen het hardst nodig hebben. Op onze bouwplanning staan verder nog 40 sociale huurappartementen aan het Paletplein die eind dit jaar opgeleverd worden en 80 sociale huurappartementen aan de Oegstgeeststraat, waarvan de bouw in de loop van 2019 start.”

Twee vliegen in één klap
Wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): “Tilburg werkt samen met woningcorporaties als WonenBreburg aan het versneld realiseren van goedkope huurwoningen. Inmiddels hebben we plannen voor meer dan 800 extra woningen. Erg goed om te zien dat deze plannen, zoals in de Hendrik van Tulderstraat, nu ook worden gerealiseerd. En dan ook nog eens duurzaam volgens het principe van ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’. Zo slaan we meteen twee vliegen in één klap.”


Giesbers levert de BENG-woningen in het voorjaar van 2019 op aan WonenBreburg die eigenaar wordt en de woningen in het sociale segment in de verhuur gaat brengen.

Kijk voor meer informatie op: 
giesberswijchen.nl/projecten/hendrik-van-tulderstraat
wonenbreburg.nl/projecten/hendrik-van-tulderstraat/