01-10-2014

De Blauwe Draad-bijeenkomst

Bij Giesbers hebben we in de loop der jaren een heel eigen, procesmatige en integrale aanpak ontwikkeld onder de naam De Blauwe Draad. Het thema van deze Blauwe Draad-bijeenkomst was: ‘Ondernemerschap in de nieuwe werkelijkheid’.

Bij Giesbers hebben we in de loop der jaren een heel eigen, procesmatige en integrale aanpak ontwikkeld onder de naam De Blauwe Draad. Binnen geheel Giesbers geldt De Blauwe Draad als een richtlijn die ervoor zorgt dat alle bij een project betrokken partijen vroegtijdig hun inbreng hebben in het proces, in staat worden gesteld om met inventieve oplossingen te komen en samen het proces dragen. Met als uiteindelijk resultaat kwaliteitsverbetering en een vlot en efficiënt verloop van het proces/project.

Een aantal keren per jaar wordt er voor alle collega’s van de Giesbers-bedrijven een Blauwe Draad-bijeenkomst georganiseerd. Afgelopen dinsdag heeft de Blauwe Draad-bijeenkomst plaatsgevonden in het door GiesbersWijchen gebouwde Montessori College in Nijmegen. De directie van het Montessori College bood ons vooraf aan de bijeenkomst de mogelijkheid om de school te bekijken.

Het thema van deze Blauwe Draad-bijeenkomst was: ‘Ondernemerschap in de nieuwe werkelijkheid’. René aan de Stegge (directeur/eigenaar GiesbersGroep) verzorgde de aftrap. Hij nam ons mee door de ‘leidende principes’, zoals ondernemerschap en het constant alert blijven op wat de markt van ons vraagt. De bereidheid om te veranderen en voortdurend te verbeteren. Het streven om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, waarbij de medewerker de gebaande paden kan en wil verlaten. De ambitie naar duurzame productieprocessen en projecten. De maatschappelijke betrokkenheid. Het zien van de grote kansen en nieuwe werkelijkheid en de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Onze gastspreker Annemarie van Gaal haakte in op bovenstaande leidende principes en vertelde gedreven hoe zij dat in het verleden bij haar bedrijf in Rusland handen en voeten gaf. Ook gaf ze haar visie op ondernemerschap en veranderingsbereidheid in de breedste zin van het woord. Van Gaal gebruikte veel inspirerende voorbeelden, onder andere over hoe zij de marketing aanpakte, maar ook hoe zij nieuwe werknemers wierf. Niet vanuit een c.v., opleiding of looks, maar vanuit competentie en een praktijkgerichte opdracht. Van Gaal inspireerde en boeide van het begin tot het einde.