18-09-2015

Design & build overeenkomst nieuwbouw Huis en Haard

Giesbers realiseert deze nieuwbouw in opdracht van de DrieGasthuizenGroep om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag aan goede zorg op maat. De nieuwbouw zal in twee fasen worden gerealiseerd.

Maandag 14 september jl. hebben Angela Jansen, directeur-bestuurder van DrieGasthuizenGroep en Harrie Heijmans, algemeen directeur GiesbersWijchen hun handtekening gezet op de overeenkomst nieuwbouw Huis en Haard.

De nieuwbouw zal in twee fasen worden gerealiseerd. In fase 1 worden de woongroepen voor PG-cliënten gerealiseerd. Het hier nog aanwezige bestaande gebouw wordt helemaal gesloopt. Het nieuw te realiseren deel vormt fase 1 van het project. Dit gebouwdeel bestaat uit drie verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich twee woongroepen en enkele algemene ruimten. In het souterrain bevindt zich één woongroep, algemene ruimten voor vergaderen, multifunctionele kamers en facilitaire ruimten. Op de eerste verdieping bevindt zich eveneens één woongroep. Na realisatie van deze fase zal het terrein moeten worden ingericht volgens het inrichtingsplan.

Hierna zal de andere zijde van het bestaande complex worden gesloopt waarna de 18 woonzorgstudio’s in fase 2 gerealiseerd kunnen worden. Naast de 18 woonzorgstudio’s maakt de centrale hal onderdeel uit van deze fase. In de centrale middenzone bevinden zich tevens een wintertuin en een ruimte voor fysiotherapie. De inrichting van het overige terrein conform inrichtingsplan maakt eveneens deel uit van deze fase. De start bouw fase 1 is gepland in oktober 2015.

Giesbers realiseert deze nieuwbouw in opdracht van de DrieGasthuizenGroep om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag aan goede zorg op maat. De intramurale lichte zorg zoals deze wordt geleverd in de verzorgingshuizen neemt af en de intramurale zware zorg (verpleging) neemt toe. Mensen vinden het prettig om zo lang mogelijk thuis verzorgd te worden. Het bestaande gebouw stamt uit 1952 en is zowel functioneel als technisch niet meer geschikt om hedendaagse ouderenzorg te bieden. In het plangebied Hoogstede in de wijk Klingelbeek, achter de huidige locatie huis en Haard zijn door Giesbers al 26 woonzorgappartementen in de nieuwe locatie Klingelpoort gerealiseerd, waarheen een deel van de populatie van Huis en Haard is verhuisd. Na oplevering zal de locatie Huis en Haard kunnen voorzien in de huidige én toekomstige behoefte aan intramurale en extramurale zorg.