22-08-2014

Duurzaamheid in Nieuw Woonzorgcentrum

Duurzaamheid, een belangrijk thema waar zowel Giesbers als het Gasthuis een actieve bijdrage aan leveren.

Energiebesparend
Op het Gasthuis Sint Jan de Deo in Millingen aan de Rijn, worden de dakvlakken op de zon zo geplaatst dat er optimaal gebruikt kan worden gemaakt van zonne-energie. De basisvoorzieningen voor het gebruik van zonnepanelen en zonneboilers worden aangebracht. De gevel van het pand en de ramen en deuren aan de buitenkant worden buitengewoon goed geïsoleerd, waardoor de isolatiewaarde stijgt.
Om zoninstraling en overhitting te voorkomen wordt er zonwering aangebracht. De warmte wordt behouden door het toepassen van een warmtewiel in de luchtbehandelingskast. Er wordt energiezuinige verlichting en apparatuur geplaatst. Het gebouw zal van warmte voorzien worden door middel van een gasgestookte ketel met een hoog rendement, in combinatie met een luchtwarmtepomp.

Binnenklimaat
Cliënten en medewerkers zijn 24 uur per dag in of rond het gebouw aanwezig. Het binnenmilieu staat daarom centraal in het ontwerp. Er zal gebruik gemaakt worden van een luchtbehandelingsinstallatie die voorzien is van een koel- en verwarmingsbaterij. De aangezogen buitenlucht wordt hiermee verwarmd of gekoeld. Deze zogenaamde topkoeling vermindert in de warme maanden de temperatuur in het gebouw circa 3 graden ten opzichte van de buitentemperatuur. Door de toepassing van zonwering wordt de zon-instraling beperkt waardoor ook de behoefte aan koeling afneemt. Op deze manier wordt er geen onnodige energie voor koeling gebruikt. De gebruikte materialen dragen esthetisch bij aan het binnenklimaat.

Milieubewust materiaalgebruik
Bij de toepassing van materialen is aandacht voor de levenscyclus analyse (LCA). Dit is een methode om van een product de totale milieubelasting te bepalen, gedurende de hele levenscyclus. Dit wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Deze toegepaste materialen hebben de score klasse A1. Dit betekent de beste keuze en dus de laagste mogelijke belasting voor het milieu. Er wordt gebruik gemaakt van FSC-hout en beton met secundaire toeslagmaterialen. Er is speciale aandacht voor scheiding, hergebruik en beperking van restafval, een schone bouwplaats en afvalmanagement.

Water, mens en dier
Het hemelwater wordt op duurzame wijze in de bodem geïnfiltreerd. Het water wordt niet op het riool geloosd maar door middel van een drainiage en de aanleg van een waterpartij. Het gebouw is omkeerbaar ontworpen waardoor een zorgappartement zonder grote bouwkundige en installatietechnische ingrepen kan worden omgebouwd tot een appartement voor senioren. En last but not least worden er nestkasten voor vogels en vleermuizen aangebracht. Kortom zeer veel aandacht voor mens, dier en plant én duurzaamheid.