07-02-2014

Een thuisbasis voor ruim 600 kinderen

De ruim 4000 leerlingen van Esdal College krijgen onderwijs in zes kleinschalige georganiseerde eenheden, waarvan de locatie in Klazienaveen er één van is. De nieuwbouw wordt 6.600 m2 bvo groot.

Het Esdal College biedt op zes locaties in Drenthe openbaar onderwijs. Onderwijs in een uitdagend en inspirerend klimaat. Het Esdal College is één school met een breed aanbod met veel keuze- en doorstroommogelijkheden. De ruim 4000 leerlingen krijgen onderwijs in zes kleinschalige georganiseerde eenheden, waarvan de locatie in Klazienaveen er één van is. Het Esdal College Klazienaveen huisvest 665 leerlingen die hier hun studie volgen, variërend van onderbouw tot HAVO, bovenbouw VMBO-T en bovenbouw VMBO B/K onderverdeeld in Techniek en Zorg & Welzijn. De nieuwbouw wordt 6.600 m2 bvo groot.

'Thuizen'
Het concept voor de nieuwbouw is gebaseerd op een gezamenlijke ontmoetingsruimte waaraan zich een aantal "thuizen" bevinden. Elke thuisbasis biedt onderdak aan circa 150 tot 200 leerlingen. Naast de eigen thuisbasis van leerlingen en de gezamenlijke ontmoetingsruimte, maken leerlingen voor specifieke onderdelen van hun programma gebruik van 'meer specialistische omgevingen'. Dit worden de ruimten voor de creatieve vakken, de ruimten voor de Bètavakken en de sportruimten. Bij de beide huizen van de basis-en kaderberoepsgerichte leerwegen, bevinden zich tevens de praktijkruimten Zorg & Welzijn en Techniek.