18-06-2020

Eerste stappen nieuwbouw Kindcentrum Platijn gezet

De plannen voor de nieuwbouw van Kindcentrum Platijn in Best bestaan al langer, overeenstemming over de invulling van de appartementen erboven heeft wat meer tijd gekost. Giesbers heeft voor gemeente Best het plan financieel haalbaar gemaakt door in het ontwerp 22 huurappartementen mee te nemen.

Vorig jaar oktober werd groen licht gegeven. Inmiddels zijn de voorbereidingen afgerond en is de eerste schop de grond ingegaan. De bedoeling is dat de nieuwe wijk Dijkstraten in Best vanaf schooljaar 2021-2022 een nieuw integraal kindcentrum (school en kinderdagverblijf) heeft. Helemaal Best!

‘Open school concept’
Kindcentrum Platijn is ontstaan uit de voormalige basisscholen Wilhelmina en De Schakel en kinderdagverblijf Korein. Het biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en komt centraal gelegen in de nieuwe wijk Dijkstraten in Best. Er is sprake van een ‘open school concept’: ook buurtbewoners worden uitdrukkelijk uitgenodigd gebruik te maken van de ruimtes die de school straks biedt.

Grote windroos als blikvanger
Het ontwerp van het nieuwe gebouw is van Eugelink Architectuur. Binnen de school wordt niet gewerkt met klaslokalen, maar met leerpleinen. Rondom een centraal plein liggen de verschillende clusters gegroepeerd. Een grote windroos, ingelegd in de vloer van het leerplein, is straks de blikvanger en heeft een educatief element: de vier windrichtingen Noord, Oost, Zuid en West wijzen naar de in- en uitgangen.

Appartementen turn-key opgeleverd
De 22 huurappartementen komen bovenop het schoolgebouw te liggen en worden turn-key opgeleverd. Door de appartementen rondom een lichthof te groeperen hebben alle bewoners aan de buitenkant voldoende privacy en volop ruimte voor een buitenterras of balkon. Het hof geeft de beslotenheid om elkaar te ontmoeten.

Regisserend opdrachtgeverschap
Het unieke aan onze samenwerking met gemeente Best is dat zij als regisserende opdrachtgever het proces ‘op afstand’ kan volgen en tijdens het gehele ontwerptraject én de realisatie kan sturen waardoor de kwaliteit geborgd blijft. Bij elke ontwerpstap wordt meteen aantoonbaar gemaakt dat ze voldoen aan de eisen uit de vraagspecificatie. Regelmatig zitten we samen aan tafel om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Deze werkwijze zetten we ook voort tijdens de uitvoering, waardoor op elk moment de kwaliteit van het werk kan worden aangetoond. Deze proactieve houding geeft vertrouwen over de aanpak en controle. Regisserend opdrachtgeverschap leunt op vertrouwen en was een van de redenen van de gemeente om voor Giesbers te kiezen. Net als het feit dat wij werken met een integraal projectleider.

Integraal projectleider; één aanspreekpunt
In al onze projecten werken we met een vast, complementair team gedurende alle fasen van het project. Voor onze opdrachtgever heeft dit als voordeel dat de medewerkers die in de ontwerpfase bij het project betrokken zijn, ook gedurende de uitvoeringsfase betrokken blijven. Onze integraal projectleider is verantwoordelijk voor het gehele project van initiatief tot en met nazorg en onderhoud en stuurt hierbij alle betrokken disciplines integraal aan. Gemeente Best heeft dus één aanspreekpunt, van begin tot eind. En is daarmee verzekerd van zijn betrokkenheid en dat niet uit het oog verloren wordt, wat in het verleden afgesproken is.

Ludiek filmpje start bouw
Aangezien het op dit moment niet mogelijk is de start bouw met de leerlingen te vieren heeft de leerlingenraad het plan bedacht om een ludiek filmpje te maken en die met alle leerlingen en ouders te delen. Als de school aan het begin van het schooljaar 2021-2022 in gebruik wordt genomen, hopen zij dat met meer feestelijkheden en met elkaar op de nieuwe locatie te kunnen vieren.

 

Project van: Giesbers Ontwikkelen en Bouwen - Wijchen
Locatie:Best