28-04-2015

Gertrudisoord: Eerste kennismaking met ‘nieuwe buren’

De eerste buurtbijeenkomst rondom de plannen voor het Gertrudisoord in Prinsenbeek heeft plaatsgevonden. Hier zullen 20 sociale huurwoningen worden gerealiseerd.

De eerste buurtbijeenkomst rondom de plannen voor het Gertrudisoord in Prinsenbeek heeft plaatsgevonden.

Basisschool De Horizon aan de Kapelstraat was zo gastvrij haar aula hiervoor open te stellen. Aanwezig waren de huurders van Laurentius en de omwonenden van dit project die in groten getale gehoor hadden geven aan de uitnodiging. Hoewel de plannen nog in ontwikkeling zijn, vond Giesbers het een goed moment nader kennis te maken met de omwonenden van de wijk waar zij als ontwikkelaar en bouwer te gast zal zijn.

Het geïnteresseerde publiek werd meegenomen in de ontwikkeling van een plan voor de bouw van 20 woningen aan het Gertrudisoord, vooruitlopend op de formele bestemmingsplanprocedure. Zo werd ingegaan op de historie van de planvorming, werden de eerste schetsen en plattegronden getoond, de voorlopige planning doorgenomen en was er alle ruimte voor vragen van de aanwezigen. En die waren er: over de soort huizen, de (her)indeling van de wijk, het verkeer en nog veel meer. De vragen die niet direct beantwoord konden worden omdat de plannen nog niet zo ver zijn, heeft Giesbers meegenomen. Hierop wordt in een volgende bijeenkomst teruggekomen.

Het feit dat Giesbers de betrokkenen persoonlijk en uitgebreid mee neemt in de plannen wordt zeer gewaardeerd. De komende tijd gaat Giesbers de omwonenden via nieuwsbrieven, een nog te ontwikkelen website en een aantal informatieavonden op de hoogte houden van de voortgang.