26-04-2013

Ja! tegen Het Groene Akkoord

Op vrijdagmiddag 26 april ondertekenden bestuurders van gemeenten, corporaties en bouwende partijen Het Groene Akkoord in het Thermion in Lent. Met deze belangrijke ondertekening spreken de partijen af met één taal voor duurzaam bouwen te werken.

Op vrijdagmiddag 26 april ondertekenden bestuurders van gemeenten, corporaties en bouwende partijen Het Groene Akkoord in het Thermion in Lent. Met deze belangrijke ondertekening spreken de partijen af met één taal voor duurzaam bouwen te werken. Zo komt het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de regio Arnhem-Nijmegen steeds dichterbij.

Ook Giesbers ondertekent mee. Duurzaam bouwen en GPR zitten in onze genen en zijn al jaren onderdeel van onze manier van werken.


GPR
De afgelopen tijd is veel energie gestoken in Het Groene Akkoord, de vervanger van het oude KAN-DuboConvenant uit 2000. Veranderen lukt niet van de ene op de andere dag, dit gaat stap voor stap. In het akkoord is afgesproken dat de organisaties (gemeenten, corporaties, bouwende partijen) de komende twee jaar één gezamenlijke taal hanteren voor duurzaam bouwen en renoveren, te weten GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. GPR is een methodiek waarmee op een vijftal thema’s scores in rapportcijfers worden uitgedrukt en zodoende de kwaliteit en duurzaamheid van gebouwen bepalen. In GPR zit het thema energie, maar ook milieu, gebruikskwaliteit, gezondheid en toekomstwaarde. De bedoeling is dat er veel ervaring wordt opgedaan met GPR door deze methode zoveel mogelijk in projecten toe te passen.

Ambities
Het Groene Akkoord bevat geen extra eisen of regionale ambities voor duurzaam bouwen. Iedere gemeente is vrij om zelf hogere ambities voor bouwplannen of projecten te bepalen en vast te stellen. Partijen bekijken na twee jaar (vanaf 2015) of de methodiek werkt en of gezamenlijke ambities kunnen worden bepaald. In verband met de crisis in de woningbouw ligt de focus meer op bestaande woningvoorraad en gebouwen dan op nieuwbouw. Duurzaam bouwen en renoveren doen we niet voor onszelf, maar voor een betere kwaliteit en lagere woonlasten voor de burger. De stadsregio ondersteunt zo veel mogelijk met regioconsulenten die gemeenten met raad en daad ondersteunen en met advisering van W/E adviseurs.

Groene economie
Duurzaam bouwen wordt meer gemeengoed, niet door subsidies voor stenen maar vooral door meer kennis over techniek en proces. Door samenwerking (triple helix), kennisdeling en kennis opdoen (aan de slag) komen we verder, wordt duurzaam bouwen meer gemeengoed en kunnen we innovatie en werkgelegenheid creëren. Kortom: de kracht van duurzame, groene economie losmaken!