27-11-2018

Kalliste ontwikkelt Oud Gastel centrum tot Bernardushof

Op maandag 26 november is officieel bekend gemaakt dat Kalliste het gebied, behorende bij de Kerkstraat 3a-5, de voormalige Bernardusschool en het trapveldje aan de Mgr. Meeuwissenstraat te Oud Gastel, zal gaan ontwikkelen. Kalliste heeft de aanbestedingsprocedure gewonnen met het door haar ingediende schetsontwerp.

Hans Wierikx, wethouder Ruimtelijke Ordening: “Na het informatiemoment begin dit jaar zijn we verheugd dat het aanbestedingstrajact vlot en met succes is afgerond. De selectiecommissie heeft besloten tot een definitieve gunning aan Kalliste, in samenwerking met haar partners Bedaux de Brouwer Architecten en MTD Landschapsarchitecten. Het schetsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak sluit aan bij de ideeën van onze gemeente. Zo zijn de voorgestelde woningen voor veel doelgroepen interessant”.

Het resultaat is het Bernardushof; een hoogwaardig hof met 21 zeer duurzame nieuwbouwwoningen en 8 woningen binnen de muren van de bestaande historische gebouwen.

Kalliste heeft vertrouwen in de plek, vertrouwen in Oud Gastel. Dit wordt versterkt door de band van Bedaux de Brouwer architecten met Oud Gastel. De kans om als derde generatie bij te dragen aan een eigentijds stukje Gastel: dorps wonen op een historische plek.”

Eind 2018 zal Kalliste tijdens een Meet & Greet nader kennismaken met belanghebbenden in de directe omgeving: de buren, ondernemers en overige belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst zal het winnende ontwerp getoond en besproken worden en hebben geïnteresseerden de mogelijkheid mee te denken over de invulling van het Bernardushof. Hierna wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt met als doel spoedig de betreffende gronden te ontwikkelen.
Onlangs is gestart met de benodigde sloopwerkzaamheden van een gedeelte van de voormalige Bernardusschool.