07-09-2015

LSI eerste laboratorium in Nederland met BREEAM-NL kwalificatie OUTSTANDING

Onlangs ontving dit indrukwekkende gebouw, dat in opdracht van de Universiteit Utrecht wordt gerealiseerd, het BREEAM-NL ontwerpcertificaat Outstanding, de hoogst haalbare kwalificatie. Het eerste laboratorium in Nederland dat dit niveau behaalt, wordt hiermee een feit.

Ambities overstegen bij nieuwbouw Life Sciences Incubator Utrecht


Een integraal architectuurconcept met optimale aandacht voor duurzaamheid en innovatie: wat dit kan opleveren bewijst de nieuwbouw van de Life Sciences Incubator (LSI) op het Utrecht Science Park. Onlangs ontving dit indrukwekkende gebouw, dat in opdracht van de Universiteit Utrecht wordt gerealiseerd, het BREEAM-NL ontwerpcertificaat Outstanding, de hoogst haalbare kwalificatie. Het eerste laboratorium in Nederland dat dit niveau behaalt, wordt hiermee een feit. Voor de bouw van de LSI zijn subsidies toegekend door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), gemeente Utrecht en Provincie Utrecht.

De Universiteit Utrecht heeft als doel om haar gebouwen op duurzame wijze te ontwikkelen èn te gebruiken. Haar streven naar een lange levensduur voor gebouwen staat verwoord in het ‘Programma Duurzaam Huisvesten’.

Integraal ontwerpproces
LSI Utrecht wordt een toegankelijk, flexibel en bovenal gezond gebouw met een hoge gebruikskwaliteit, dat zowel laboratoria als kantoren gaat huisvesten. In het integrale ontwerpproces van Giesbers/Mecanoo en haar samenwerkingspartners zijn alle ontwerpbeslissingen getoetst aan de impact op gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde voor de eigenaar, gebruikers en omgeving, gemeten in levenscycluskosten. Het resultaat is een gebouw waarin architectonische keuzes, bouwtechnische oplossingen en duurzaamheidskwaliteiten met elkaar zijn vervlochten.

Lees hier het hele bericht met meer informatie over de karakteristieke schuine gevel, het indrukwekkende atrium, de milieubesparende maatregelen die getroffen zijn en de innovatieve bouwmethoden die zijn ingezet, de 'vleermuizenkraamkamer' rondom de liftschacht op het dak en de certificaatscore van ruim boven de norm voor BREEAM-NL Outstanding.