02-06-2020

Oplevering Finest of Ockenburgh bijna voltooid

Achter de duinen van Kijkduin worden de laatste koopwoningen van het project ’Finest of Ockenburgh - 78 appartementen’ opgeleverd. De woningen zijn volledig gasloos en gebouwd met duurzame materialen, het kleurgebruik sluit aan op het omliggende landschap.

De totstandkoming van het project heeft een lange voorgeschiedenis. Het ontwikkeltraject begon in 2003, toen projectontwikkelaar Synchroon op deze locatie een tennispark ontdekte en met de toenmalige eigenaar de afspraak maakte om de grond te mogen kopen. In 2016 verwierf Synchroon de grond, waarna in oktober 2018 de eerste paal kon worden geslagen.

Voorloper in dit gebied
De zon schijnt over het terrein, de vijf appartementengebouwen springen in het oog door het veelvuldig gebruik van hout en glas. Via de erachter gelegen duinenrij is het een kwartier lopen naar het strand. Margriet Huisman, projectontwikkelaar van Synchroon, is blij met het resultaat: “Wij hadden meteen al progressieve ideeën over duurzaamheid en inpassing in het landschap, eigenlijk nog meer dan de gemeente. We deden een pilot naar duurzame mogelijkheden, waarna we een ontwerp maakten.” Terwijl het ontwerp concretere vormen kreeg, stemde de gemeente Den Haag in 2010 in met het Masterplan Kijkduin, dat de charmes van Kijkduin als kleinschalige natuurbadplaats moest versterken met oog voor duurzaamheid. Pas in 2016 kon Synchroon de grond kopen. In de tussentijd had de gemeente het bestemmingsplan voor het gebied vastgesteld. Huisman vervolgt: “Op basis daarvan hebben wij ons plan weer verder ontwikkeld en zijn er duurzame energieconcepten vastgesteld. Met dit project waren we voorloper in dit gebied.“ Finest of Ockenburgh is volledig zonder individuele gasaansluitingen gebouwd, in plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van alternatieve vormen als zonne-energie en lucht- en aardwarmte.

Landschappelijke kwaliteit
Dat er aan de rand van het bouwterrein puinduinen met resten uit de stadsvernieuwingsperiode van de jaren vijftig lagen, was al bekend. Vóór de start bouw zijn ze volledig afgedekt en gesaneerd, nadat ook onderzocht was of er munitie uit de Tweede Wereldoorlog was achtergebleven. Archeologisch onderzoek wees uit dat een eindje verderop een boerderij heeft gelegen. Sinds de jaren zestig lag hier het tennispark, omringd door bomen. “Er zijn hier veel bomen gekapt, maar er komen ook weer veel bomen voor terug. We hebben heel veel overleg gevoerd met de omwonenden. Zij vonden het belangrijk dat het groene beeld gehandhaafd zou blijven. Voor de landschapsinrichting hebben we de Stijlgroep ingeschakeld. Ook hebben we heel bewust gekozen voor minder, maar duurdere woningen. Het is continu zoeken naar een balans, samen met de architecten van MIX Architectuur.” Toen het lange ontwikkeltraject was afgerond, hield Synchroon een onderhandse aanbesteding met drie aannemers. Giesbers Rotterdam Bouw deed de beste aanbieding op basis van prijs, planning en proces. De bouw kon beginnen nadat de appartementen al snel waren verkocht.

Wat de plaatjes beloofden is het geworden
Voor Margriet Huisman was de snelle verkoop na het lange voortraject geen grote verrassing: ”De komst van de woningen was al in de wijde omgeving bekend. Veel kopers komen uit de buurt en hebben lang gewacht tot de woningen op de markt kwamen. Maar waar ik vooral blij om ben is dat het helemaal geworden is wat de plaatjes beloofden. Het zijn erg mooie, lichte appartementen. Al vanaf het begin van het ontwerp kijk ik altijd of ik er zelf zou willen wonen en of alles klopt. Hier heb ik dat gevoel heel sterk. Maar er is ook veel energie in gaan zitten om alles optimaal te krijgen. En het wordt nog veel mooier als alles groen is en de openbare ruimte klaar is.”

Finest of Ockenburgh bestaat uit 48 huur- en 30 koopappartementen. De huurappartementen zijn verkocht aan Aegon Levensverzekering en als eerste opgeleverd. Terwijl de koopappartementen bijna zijn opgeleverd, wordt op de bouwlocatie nog verder gebouwd. Begin 2020 is begonnen met de bouw van het er naastgelegen project ‘Finest of Ockenburgh - 54 grondgebonden woningen’. De luxe duinwoningen komen als een waaier om de appartementen heen te liggen. Ook deze woningen worden gerealiseerd door Giesbers Rotterdam Bouw.

 

Project van: Giesbers Rotterdam Ontwikkelen en Bouwen
Locatie: Kijkduin
Aantal woningen: 78