14-01-2019

Over regisserend opdrachtgeverschap en kwaliteitsborging

De duurzame samenwerking tussen WonenBreburg en Giesbers is niet onopgemerkt gebleven. Ook Renda, het netwerk voor professionals in de sociale woningbouw, heeft hierover gepubliceerd.

Vanuit het principe van regisserend opdrachtgeverschap werken beide partijen samen aan de realisatie van 22 BENG-woningen aan de Hendrik van Tulderstraat in Tilburg. Het unieke hieraan is dat WonenBreburg als regisserende opdrachtgever het proces ‘op afstand’ kan volgen en tijdens het gehele ontwerptraject én de realisatie kan sturen, waardoor de kwaliteit geborgd blijft. Daarnaast is Giesbers als ontwikkelende bouwer integraal verantwoordelijk en daarom willen wij tijdens het voortraject borgen dat wat bedacht wordt ook tijdens de realisatiefase haalbaar is en aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen. Met deze werkwijze zijn wij klaar voor de Wet Kwaliteitsborging.

Lees hier het hele artikel.