11-04-2017

Overeenkomst voor ontwikkeling woningen Prinsenbeek

Gemeente Breda en Giesbers sluiten overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van circa 160 woningen in Prinsenbeek

Giesbers Ontwikkelen en Bouwen heeft op 5 april 2017 met de gemeente Breda de afspraken geformaliseerd over de ontwikkeling en realisatie van de projecten Gertrudisoord en Westrik te Prinsenbeek. Met de afspraken die nu zijn gemaakt is een proces van meerdere jaren beëindigd en liggen er duidelijke kaders voor het verdere proces, afspraken met betrekking tot het bestemmingsplan, de gewenste beeldkwaliteit en andere procesafspraken. Met het bereiken van deze mijlpaal krijgen de beide nieuwe wijken echt gestalte.

Gertrudisoord
Het project Gertrudisoord ligt in de dorpskern van Prinsenbeek en bestaat uit 24 grondgebonden sociale huurwoningen. Het ontwerp van de woningen is van architect Geesink Weusten. Giesbers verzorgt de ontwikkeling en realisatie van deze woningen. Woningcorporatie WonenBreburg is de Turnkey-afnemer van de woningen en draagt zorg voor de verhuur van woningen in het betaalbare segment.

Westrik
Het plan Westrik bestaat uit maximaal 127 koopwoningen en 8 sociale huurwoningen en vormt een buurtschap met een onderscheidende sfeer. De openbare ruimte dient als drager voor de identiteit van deze levensloopbestendig wijk. Duurzaamheid staat voorop, dit komt onder meer tot uiting in het bovengronds afvoeren van hemelwater en de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone. Variatie in het woonprogramma zorgt voor de totstandkoming van een kleinschalig en informeel woonmilieu. Qua woningtypologieën zullen er; hoek-, tussen-, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen in het straatbeeld verschijnen.

Planning
De volgende stap is dat Giesbers het bestemmingsplan verder uitwerkt. Dit plan wordt nog voor de zomervakantie door de gemeente in procedure gebracht. Wanneer alles volgens planning verloopt kan eind 2017 worden gestart met de bouw van de woningen op Gertrudisoord. De verkoop van Westrik wordt begin 2018 opgestart.