18-07-2014

PERSBERICHT - Groen licht plannen Gertrudisoord Prinsenbeek

Het college van burgemeester en wethouders van Breda geeft groen licht voor de plannen van Giesbers om 20 sociale grondgebonden huurwoningen te bouwen aan Gertrudisoord in Prinsenbeek.

Het college van burgemeester en wethouders van Breda geeft groen licht voor de plannen van ontwikkelaar Giesbers om 20 sociale grondgebonden huurwoningen te bouwen aan Gertrudisoord in Prinsenbeek. Daarnaast stelt de gemeente in overleg met diverse vertegenwoordigers uit het dorp een ontwikkelagenda voor Prinsenbeek op.


Van de 20 grondgebonden woningen zijn minimaal 13 bedoeld voor senioren. Op de begane grond worden een slaapkamer en badkamer gerealiseerd. Aan de westzijde van het plan komen de woningen voor gezinnen. Alle woningen zijn levensloopbestendig of daarop voorbereid. Volgens de gemeente moeten er 38 parkeerplekken beschikbaar zijn in parkeerhavens.


Wethouder Bergkamp: "Het initiatief voor Gertrudisoord vind ik prima aansluiten bij de behoeften van veel mensen uit Prinsenbeek: betaalbare woningen voor starters en senioren, met name in de huursector. Ik wil daarbij benadrukken dat dit een unieke ontwikkeling is, waarbij een private ontwikkelaar in het sociale domein actief wordt. Met het oog op de veranderende positie van de woningcorporaties een belangrijke stap, die hopelijk navolging krijgt.
De plannen passen goed bij de omliggende bebouwing. We gaan nu verder met het opstellen van een ontwikkelagenda voor Prinsenbeek, een ruimtelijke koers voor de toekomst.”


Uit onderzoek blijkt dat er in Prinsenbeek behoefte is aan betaalbare woningen voor senioren en starters, met name in de huursector. Op korte termijn wordt onderzocht hoe het dorp zich in de toekomst ruimtelijk zou moeten ontwikkelen. Daarbij worden vanzelfsprekend de grote veranderingen in de zorg betrokken, maar ook de demografische ontwikkeling van Prinsenbeek en de kwaliteit van de huidige woningen in het dorp.  Gemeente Breda spreekt hierover met diverse vertegenwoordigers uit het dorp en ontwikkelaars. Het college kan het plan voor Gertrudisoord planologisch mogelijk maken door een omgevingsvergunning met afwijking af te geven. Naar verwachting wordt de vergunning na de zomer aangevraagd. Dan wordt ook een informatieavond belegd. Als alles naar verwachting verloopt, wordt in 2015 de eerste paal geslagen.
Voor de locatie Westrik is nog geen concreet plan, maar in de ontwikkelagenda komt deze locatie in aanmerking voor woningbouw.