17-06-2014

PERSBERICHT - Start onderhoud Mooier Meijhorst

Woningcorporatie Talis knapt samen met Giesbers 270 appartementen in de Nijmeegse wijk Meijhorst op. Sociale en fysieke investeringen maken een groot verschil, zowel voor de bewoners als voor de compleet nieuwe uitstraling van de wijk.

De komende maanden knapt woningcorporatie Talis 270 appartementen in de Nijmeegse wijk Meijhorst op. Sociale en fysieke investeringen maken een groot verschil, zowel voor de bewoners als voor de compleet nieuwe uitstraling van de wijk.

Wie de Meijhorst binnenkomt, ziet ze meteen: de hoge flats Schuylenburch en Boetbergen. De gebouwen werden in de jaren zeventig gebouwd en dat is ze inmiddels wel aan te zien. Aan het einde van dit jaar lijken ze echter weer als nieuw, van binnen én van buiten.

Wat gaat er gebeuren?
'De appartementen worden veel energiezuiniger, comfortabeler én levensloopgeschikt', licht Sietse Jager, projectmanager bij Talis toe. ‘Dit betekent dat ouderen, als ze bijvoorbeeld afhankelijk worden van een rollator, hier toch kunnen blijven wonen.’ Alle appartementen krijgen een nieuwe badkamer, een individuele cv-installatie met energiezuinige ketel en dubbelglas. De gevels worden beter geïsoleerd en krijgen nieuwe platen met een bijzondere en moderne uitstraling. Samen met het nieuwe hekwerk van de galerijen en balkons en de nieuwe entrees krijgen de flats een compleet ander uiterlijk. Het asbesthoudend plaatmateriaal wordt tijdens het onderhoud tevens gesaneerd. De totale investering van Talis bedraagt 11,6  mio euro. Voor de verduurzaming van deze appartementen ontving Talis een subsidie van de provincie Gelderland van bijna 1,9 mio euro.  Door deze investeringen maken de woningen een enorme sprong in energiezuinigheid: van label D-F naar label A-B. Bewoners merken dit aan de lagere energierekening.

Sinds december hebben Talis, de architect en een bewonersprojectgroep regelmatig overleg over het groot onderhoud. De wensen en ideeën van de bewoners wegen zwaar mee. Zo hebben ze onder andere meegedacht over de materiaalkeuze aan de buitenkant. Ook tijdens de werkzaamheden blijft Talis overleggen met de bewonersprojectgroep en is er altijd een aanspreekpunt in de buurt aanwezig en bereikbaar.

Impuls in leefbaarheid
De bewoners in de hoogbouw vormen samen een gemêleerd gezelschap. De afgelopen jaren liep het niet altijd even soepel in Meijhorst. De bewoners hadden onderling weinig contact, spraken elkaar niet aan op ongewenst gedrag en er was regelmatig sprake van overlast. In 2011 startte Talis daarom het project ‘Mooier Meijhorst’, waarbij er een extra impuls werd gegeven aan leefbaarheid en sociale kwaliteit. Zo is er een opruimactie gehouden om de galerijen en gemeenschappelijke ruimten op te schonen, kregen de bewoners bloembakken en werden wensen voor hun leefomgeving  besproken. Jacques Steegemans, programmamanager bij Talis:  ‘Er kwamen volop ideeën vanuit de bewoners. We konden niet alles meteen uitvoeren. Met het groot onderhoud kunnen we nu ook aan andere wensen voldoen, zoals het vernieuwen van de entrees.’

Talis laat met de miljoeneninvesteringen in onder meer Weezenhof, Zwanenveld en nu Meijhorst zien dat ze Dukenburg belangrijk vindt. Ronald Leushuis, directeur bij Talis: ‘Het investeren in stenen is in feite het sluitstuk van allerlei investeringen, ook op sociaal gebied. We willen dat de bewoners hier prettig wonen en dat hun woningen voldoen aan de moderne eisen.’ Het is een bewuste keuze om de woningen niet te slopen en nieuwe te bouwen. Met het behouden van de fysieke structuren, dus het soort woningen in de wijk, blijft ook de sociale structuur bestaan.

Maandag 16 juni 2014 is gestart met het groot onderhoud. Talis organiseerde een opruimmiddag op vrijdag 13 juni jl. Bewoners konden ter voorbereiding op de onderhoudswerkzaamheden, kleine spullen waar ze vanaf willen, kwijt in twee afvalcontainers. Deze opruimmiddag werd ook aangegrepen om van de start van het onderhoud, met bewoners en andere betrokkenen, een gezamenlijk moment te maken.

Voor dit project werkt Talis samen met architect Pieter Oosterhout uit Beuningen, Ontwikkel- en bouwpartner GiesbersWijchen en installatiebedrijf Kemkens uit Oss.