15-12-2013

ROC ID College Leiden kiest voor Giesbers/Mecanoo

ROC ID College heeft het ontwerp en de realisatie van een nieuwe school in het historisch centrum van Leiden gegund aan bouwpartner GiesbersGroep en Mecanoo Architecten.

ROC ID College heeft het ontwerp en de realisatie van een nieuwe school in het historisch centrum van Leiden gegund aan bouwpartner GiesbersGroep en Mecanoo Architecten. Het gebouw gaat in 2017 open aan de Breestraat en zal de huidige drie vestigingen van ROC ID College in Leiden huisvesten. Naar verwachting is het definitieve ontwerp medio 2014 klaar. Eén van de uitgangspunten daarvoor is de aansluiting bij het historische karakter van de locatie.

ROC ID College en de gemeente Leiden hebben gezamenlijk de uitgangspunten voor de nieuwbouw vastgesteld. Het voorgestelde ontwerp van Giesbers en Mecanoo respecteert en versterkt de huidige structuur en identiteit van het historische centrum van Leiden. De nieuwe huisvesting van ROC ID College kenmerkt zich door kleinschaligheid. Achter bakstenen gevels gaan meerdere bouwdelen schuil die samen een beschutte eenheid vormen. Hiermee blijft de bijzondere uitstraling van de Breestraat, de Boommarkt en de Apothekersdijk behouden, wat voor ROC ID College een belangrijk criterium was bij de keuze voor een ontwerp. Het voormalige postkantoor wordt in de nieuwbouw ingepast. Het blijft als zelfstandig pand herkenbaar en wordt met de overige bebouwing verbonden door stegen en hoven. Wethouder Pieter van Woensel (Ruimtelijk Ordening en Binnenstad) is zeer te spreken over het ontwerp: “Met dit historisch ogende ontwerp komt in de plaats van het lelijke leegstaande kantoorpand aan de Breestraat en de Boommarkt een eigentijds schoolgebouw dat past in de Leidse schaal. Een waardevolle aanvulling voor onze kennisstad!”

Het nieuwe gebouw past bij de wens van ROC ID College een overzichtelijke en intieme school te realiseren die nauw in verbinding staat met de bedrijven en bewoners in de binnenstad. De school zal door de kleinschaligheid veiligheid bieden aan studenten en medewerkers. De voorzieningen zijn toegesneden op de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Dwars door het complex loopt een centrale, semiopenbare steeg van de Breestraat naar de Boommarkt waardoor het publiek tijdens schooluren toegang heeft tot het centraal gelegen atrium. Praktijklokalen en publieke functies zijn verbonden met de omgeving doordat ze in etalages aan de straat of aan het atrium zijn geplaatst. De nieuwbouw gaat onder meer onderdak bieden aan de opleidingen Dienstverlening, Welzijn, Zorg, Economie en de Entreeopleidingen van ROC ID College.

In de komende periode zullen Giesbers, Mecanoo met ROC ID College het plan verder uitwerken met als doel om in januari 2014 tot contractvorming te komen over de verdere ontwikkeling en realisatie van het bouwplan. In de aansluitende periode tot de zomervakantie van 2014 zal het bouwplan verder worden gedetailleerd en zullen vergunningen worden aangevraagd. In het derde kwartaal van 2014 start vervolgens de sloop van het bestaande pand waarna begonnen wordt met de realisatie van de nieuwbouw. De oplevering is gepland voor medio 2017.