04-04-2018

Start bouw 24 sociale huurwoningen Gertrudisoord

Op dinsdag 3 april was de officiële start van het project Gertrudisoord in Prinsenbeek. Het is de start van dit herontwikkelingsplan dat gerealiseerd wordt door GiesbersWijchen met in totaal 24 grondgebonden sociale huurwoningen in de dorpskern van Prinsenbeek.

WonenBreburg neemt de woningen af en zet ze in als betaalbare huurwoningen.

Algemeen directeur Olaf Senden van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen is trots op deze mijlpaal. “Als ontwikkelende bouwer zijn wij integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de woningen. Mede door de inzet van een innovatief kwaliteitsborgingssysteem kan WonenBreburg als regisserende opdrachtgever het proces ‘op afstand’ volgen en tijdens het ontwerptraject en de realisatie sturen op kwaliteit. Wij gaan vol goede moed aan de slag en gaan er voor zorgen de huurders eind 2018 tevreden de woningen in gebruik nemen.”

Bestuursvoorzitter Hans Pars van WonenBreburg is verheugd met deze stap. “In goede samenwerking met de gemeente en collega-corporaties werken wij hard aan het uitbreiden van de voorraad sociale huurwoningen. Daarbij streven wij naar gevarieerde wijken in de stad Breda en de omliggende dorpen. Dit project is een mooi voorbeeld daarvan. Het zijn de eerste huurwoningen van WonenBreburg in Prinsenbeek. Waar kansen zijn voor betaalbaar wonen, zullen wij die benutten.

Wethouder Patrick van Lunteren: ‘De woningen die aan het Gertrudisoord worden gebouwd, hebben een prachtige bouwstijl en zijn absoluut een verrijking voor het dorp. Het college heeft Prinsenbeek goed gehoord. Er is grote behoefte aan sociale woningen waar je levensloopbestendig kan wonen en die daarmee geschikt zijn voor senioren. Goed om te zien dat ook elders in het dorp wordt gebouwd, zodat senioren aan hun trekken komen.