29-12-2014

Start bouw Life Sciences Incubator op Utrecht Science Park

Op 9 september is met het storten van beton het startsein gegeven voor de bouw van de tweede Life Sciences Incubator (LSI) op het Utrecht Science Park.

De LSI is een verzamelgebouw voor startende bedrijven op het gebied van biowetenschappen en gaat zowel laboratoria als kantoren huisvesten.

De nieuwbouw van circa 6.200 m2 verrijst naast de bestaande incubator, het Alexander Numangebouw aan de Yalelaan. Beide incubators krijgen een gezamenlijke entree. Het gebouw wordt in de tweede helft van 2015 opgeleverd.

Het Utrecht Science Park kent een grote variatie aan bijzondere gebouwen en is daarmee een staalkaart van moderne architectuur. Aansluitend bij de hoge eisen die daarom aan de detaillering van de nieuwe Life Sciences Incubator werden gesteld, ontwierp Mecanoo een gebouw dat enerzijds continuïteit uitstraalt door middel van een horizontale gelaagdheid en anderzijds een uniek karakter toevoegt met een markante glazen gevel.

Door tijdens het ontwerpproces overwegingen en besluiten op de duurzaamheidsscore en levenscycluskosten te analyseren is een opmerkelijk, integraal ontwerp tot stand gekomen. Mecanoo en GiesbersWijchen hebben zich ten doel gesteld het duurzaamheidscertificaat BREEAM Outstanding te halen met de LSI, waarmee het gebouw het eerste laboratorium in Nederland wordt dat dit niveau haalt.