17-01-2019

Veel nieuwe opdrachten groot onderhoud

Giesbers Rotterdam profiteert mee van de grote hoeveelheid werk in de markt op gebied van renovatie en groot onderhoud. De totale werkvoorraad in de bestaande bouw bereikt in 2019 een flinke groei. Oorzaak is de inhaalslag die woningcorporaties nog steeds maken nadat veel onderhoudsprojecten door de crisis kwamen stil te liggen. Niet alleen achterstallig onderhoud maar ook het verduurzamen van de woningvoorraad en gasloze woningen in de toekomst leidt tot veel werk. Vanwege het toenemend aantal opdrachten breidt Giesbers Rotterdam het ‘team bestaande bouw’ verder uit.

Een van de nieuwe projecten is het groot onderhoud van 175 huurwoningen van de Albert Schweitzerflat in Rotterdam Ommoord. Het is de vierde ERA-Flat waaraan Giesbers Rotterdam ingrijpend groot onderhoud pleegt. Samen met opdrachtgever Woonstad Rotterdam is gezocht naar een aanpak waarbij de gewenste energielabelsprong van E/F naar A is. Tevens worden alle woningen overgeschakeld op gasloos en aangesloten op stadsverwarming. In 2017 en 2018 werden drie ERA-flats op dezelfde manier aangepakt, deze zijn inmiddels opgeleverd. Het afgelopen jaar is ook het project ‘Renovatie Maasstraat’ in Den Haag opgeleverd. Het werk omvatte de renovatie van honderd appartementen in opdracht van woningcorporatie Staedion.

Ook in andere delen van West-Nederland neemt het aantal opdrachten toe. Voor woningcorporatie Vidomes in Delft legt Giesbers Rotterdam de laatste hand aan het groot onderhoud van 214 huurwoningen in de wijk De Velden in Den Haag. Keukens, badkamers en toiletten worden vernieuwd en een deel van de leidingen wordt vervangen. Daarnaast is Giesbers Rotterdam door Vidomes geselecteerd voor twee bouwteam opdrachten. In het tweede kwartaal van dit jaar start de aanpak van 93 huurwoningen in Rijswijk. Hier worden onder andere asbest standleidingen, keukens en badkamers vervangen. In het derde kwartaal wordt gestart met het energetisch verbeteren van driehonderd woningen in Zoetermeer, zij gaan van een energielabel D gemiddeld naar A/A+. Voor Woonpartners Midden-Holland starten in het derde kwartaal twee bouwteam opdrachten in Waddinxveen en Gouda (84 woningen totaal). Ook hier betreft het groot onderhoud en energetische maatregelen. In Zevenhuizen worden dertien woningen van Woonpartners Midden-Holland verduurzaamd.

Voor de verdere toekomst dient zich ook al werk aan. Met woningcorporatie Vestia is Giesbers Rotterdam bezig om tot een grote bouwteam opdracht te komen in Den Haag (228 woningen). De geplande start is het eerste kwartaal van 2020. Ook hier worden alle woningen gasloos gemaakt en energetisch verbeterd.

Adjunct-directeur Ruud Schuttel, eindverantwoordelijk voor de groot onderhoud- en renovatieprojecten van Giesbers Rotterdam, verheugt zich op de hoeveelheid werk: “We hebben ons ontplooid tot echte renovatie specialist. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van verduurzamingsscenario’s. Zaak is dat we het team uitbreiden en op zoek moeten naar gekwalificeerd personeel.”