Organisatie

Initiërende bouwer

Giesbers Groep Ontwikkelen en Bouwen is een initiërende bouwer met vestigingen in Nieuwegein, Rotterdam en Wijchen. De Giesbers-bedrijven zijn zelfstandig en decentraal georganiseerd, maar vormen tegelijkertijd een hecht netwerk waarbinnen kennis en vaardigheden worden uitgewisseld. Opdrachtgevers zijn woonconsumenten, (semi-)overheden, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijven en beleggers.

Kernactiviteiten en focus

Giesbers is een initiërende bouwer met oog voor de toekomst op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Dit doen we door het maken van bewuste en duurzame keuzes in gebruik van materiaal, machinegebruik en manier van bouwen.

De focus ligt op:

Onderscheidend vermogen

Ondernemerschap, innovatie, kennis en kunde zijn nodig om de vraagstukken van onze opdrachtgevers zo goed mogelijk in te vullen. In de krachtige groep van bedrijven is alle expertise in huis om het hele ontwikkel- en bouwproces te initiëren, organiseren en te beheersen.

Wij creëren een uitdagende werkomgeving voor onze talentvolle medewerkers en investeren voortdurend in hun kennis en ontwikkeling. Omdat zij zelfstandig beslissingen nemen, ontstaat er een professionele en prettige samenwerking met alle bij de projecten betrokken partijen.

Wij willen een betrokken, transparante partner voor onze opdrachtgevers zijn en op een innovatieve en ondernemende wijze complexe vraagstukken oplossen.

Onze Gedragscode

We stimuleren interactie en streven een open cultuur na waarin de dialoog over een afwijkende mening en initiatief worden gewaardeerd. Ook hebben we afspraken gemaakt hoe we met elkaar om willen gaan. Deze zijn vastgelegd in onze Gedragscode. Thema’s die daarin zijn opgenomen zijn onder meer respect, integriteit en het gebruik van social media. We hebben een integriteitsmedewerker en een vertrouwenspersoon aangesteld.

Duurzaam verantwoord ondernemen

Een sterke aandacht gaat uit naar het verduurzamen en optimaliseren van onze projecten en bedrijfsprocessen. Dit uit zich in maatregelen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig de inzet van duurzame energie en hergebruik van grondstoffen bevorderen.

Voor en samen met onze klanten gaan wij op zoek naar de meest ideale combinatie van ambitieuze milieudoelstellingen en gebruikscomfort, realisatie- en onderhoudskosten en waardeontwikkeling. In alles wat we doen streven wij naar voortdurende verbetering.