De Blauwe Draad

De Blauwe Draad heeft tot doel op gestructureerde wijze bouw- en (gebieds)ontwikkelingsprocessen te managen. Door partijen vroegtijdig te betrekken in het proces, kunnen verschillende belangen elkaar versterken en ontstaat synergie. Op deze manier zorgt Giesbers voor draagvlak en consensus en kunnen we onze partners en opdrachtgevers snel en adequaat bedienen. Het uiteindelijke resultaat zijn inventieve oplossingen voor maatschappelijk gedragen projecten die efficiënt en vlot kunnen worden gerealiseerd.

Op hoofdlijn worden bij De Blauwe Draad-aanpak gedurende het proces telkens de volgende vier stappen herhaald:

Stap 1. Analyseer het vraagstuk

a. wie zijn de stakeholders?

b. Wat zijn hun belangen?

c. Wat zijn de tegenstellingen in deze belangen?

d. Hoe zwaar weeg ik de belangen?

Stap 2. Bedenk een oplossing die alle belangen dient

a. Denk buiten geëffende paden

b. Denk samen, neem de tijd, reflecteer.

c. Beschrijf de oplossingsrichting die gemeenschappelijk draagvlak heeft.

Stap 3. Bepaal de kans op succes

a. Wil je verder met deze partijen?

b. Wil en kun je het project aan?

c. Kun je rendement halen binnen een redelijke termijn?

d. Wil je de risico's aangaan?

Nee: wees bereid te stoppen. Ja: ga verder en stuur het proces.

Stap 4. Bestuur en beheers het proces planmatig

a. Stel het doel hoger

b. Breng het proces in kaart, deel het op in fasen en benoem de beslismomenten per fase.

c. Elimineer de verspillingen => optimaal proces

d. Vraag commitment van de stakeholders voor dit proces

e. Stel vast wie de procesmanager is.

f. Evalueer het proces periodiek en stel waar nodig bij.