GiesbersGroep in cijfers

Jaaroverzichten & Jaarrekeningen

Kengetallen

(bedragen in miljoenen euro's tenzij anders vermeld)

 

2017

2016

Bedrijfsopbrengsten

131

114

Winst (voor belastingen)

6,19

3,99

Winst (na belastingen)

5,28

2,99

Winst (voor belastingen) als % van de bedrijfsopbrengsten (%)

4,7

3,5

Groepsvermogen

23,09

21,00

Solvabiliteit op basis van het groepsvermogen (%)

49

41

Gemiddeld aantal medewerkers (fte)

122

123