GiesbersGroep in cijfers

Jaaroverzichten & Jaarrekeningen

Kengetallen

(bedragen in miljoenen euro's tenzij anders vermeld)

 

2016

2015

Netto omzet

114

104

Winst (voor belastingen)

3,99

3,57

Winst (na belastingen)

2,99

2,67

Winst (voor belastingen) als % van de omzet (%)

3,5

3,4

Groepsvermogen

21,00

24,98

Solvabiliteit op basis van het groepsvermogen (%)

41

40

Gemiddeld aantal medewerkers (fte)

123

120