Ondernemingsvisie

Vanuit een initiërende positie werkt Giesbers aan de meest optimale en haalbare proces- en kwaliteitseisen en duurzame ambities. Door de klant centraal te stellen zijn we in in staat toegevoegde waarde te creëren in de gehele vastgoedcyclus.

Ondernemerschap

De bedrijven binnen de groep hebben elk hun eigen gezicht en stijl. De decentrale structuur maakt dat onze mensen efficiënt en flexibel kunnen opereren en zich meer dan gemiddeld persoonlijk verantwoordelijk voelen. Wie zaken doet met een Giesbers bedrijf, heeft te maken met een ondernemer die beslissingen kan nemen en dicht bij zijn samenwerkingspartners en opdrachtgevers staat.

Integrale oplossingen

Giesbers is een initiërende bouwer, die duurzame en optimaal op de markt afgestemde woningen en gebouwen op efficiënte wijze kan realiseren. In de loop der jaren hebben we een werkwijze voor onze projecten ontwikkeld: De Blauwe Draad. Door goed te luisteren naar de wensen van opdrachtgevers en andere belanghebbenden en deze wensen gestructureerd met de binnen de groep beschikbare kennis en ervaring te vertalen naar turn-key oplossingen met daadwerkelijke meerwaarde, voorzien we in een groeiende behoefte in de markt. Lees hier meer over de projecten.

Voortdurende verbetering

Ons uitgangspunt is dat het zowel voor onze organisatie als voor onze medewerkers het beste en meest motiverend werkt als iedere medewerker integrale verantwoordelijkheid krijgt voor zijn of haar werk. Daarbij willen we onze medewerkers mogelijkheden bieden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Voortdurende verbetering is daarbij ons motto.

Bundeling van krachten

In de decentrale structuur wordt aandacht gegeven aan het delen van kennis en ervaring tussen de bedrijven. Voor complexe projecten werken de bedrijven samen. Op deze manier worden de sterke kanten van de compacte, decentrale bedrijven gecombineerd met de schaalgrootte en veelzijdigheid van de groep.