Driehoek Noordpolder, Berkel en Rodenrijs
Het initiatief van onder meer Kalliste om van Driehoek Noordpolder een duurzame woonomgeving te maken is medio 2020 gestart.

Driehoek Noordpolder, Berkel en Rodenrijs

Het initiatief van onder meer Kalliste om van Driehoek Noordpolder een duurzame woonomgeving te maken is medio 2020 gestart.

De locatie aan de noordoostzijde van Berkel en Rodenrijs vormt de mogelijke afronding van de Edelsteenbuurt en de overgang van de bestaande woonwijk naar het Annie MG Schmidt Park.

Daar waar in het verleden een autosnelweg was voorzien onderzoeken wij nu de kansen voor een aantrekkelijk suburbaan woonmilieu. Een ‘nieuw stedelijk gebied’ zoals benoemd in de gemeentelijke structuurvisie van Lansingerland.

Op 8 april 2021 heeft de gemeente Lansingerland middels een webinar de Nota van Uitgangspunten (NvU) toegelicht aan bewoners van de Edelsteenbuurt. In deze nota zijn door de gemeente de kaders aangegeven waarbinnen, mits de gemeenteraad positief besluit, de ontwikkelaars als initiatiefnemer hun plannen dienen vorm te geven.

Ons initiatief zal na besluitvorming in de gemeenteraad verder vorm gaan krijgen. Aan de hand van het vraaggestuurde planproces WijzerWonen zal, in samenspraak met omwonenden, gemeente en collega ontwikkelaar Blauwhoed, nader invulling gegeven worden aan de werkelijke woonbehoefte. Een integrale aanpak van de leefomgeving. De aspecten wonen, natuur en mobiliteit vormen het fundament voor een duurzame wijk.

Voor meer informatie:
https://www.kalliste.nl/referenties/projecten/driehoek-noordpolder/