Helix, Arnhem
De voormalige toren van Rijkswaterstaat in Arnhem is getransformeerd naar 294 studentenwooneenheden.
Helix, Arnhem
De voormalige toren van Rijkswaterstaat in Arnhem is getransformeerd naar 294 studentenwooneenheden.
Helix, Arnhem
De voormalige toren van Rijkswaterstaat in Arnhem is getransformeerd naar 294 studentenwooneenheden.
Helix, Arnhem
De voormalige toren van Rijkswaterstaat in Arnhem is getransformeerd naar 294 studentenwooneenheden.

Helix, Arnhem

De voormalige toren van Rijkswaterstaat in Arnhem is getransformeerd naar 294 studentenwooneenheden.

In de voormalige toren van Rijkswaterstaat in Arnhem zijn 294 studentenwooneenheden gerealiseerd.

Het betreft de transformatie van een kantoorgebouw naar een woongebouw met studentenwooneenheden in verschillende woontypen: zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden, groepswoningen en één woning geschikt voor twee mindervaliden.

Duurzame huisvesting zet campus op de kaart Het gebouw bestaat uit een plint (begane grond t/m 2e verdieping) en de toren (3e t/m 20e verdieping). In totaal zijn er 294 wooneenheden gerealiseerd. 146 zelfstandige en betaalbare eenheden voor studenten jonger dan 23 jaar, 147 betaalbare onzelfstandige eenheden voor Internationale Short Stay studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en een woning voor twee mindervaliden.

De Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSH&) speelt hiermee in op de wens van de HAN en de gemeente Arnhem voor meer kwaliteit in het aanbod van studentenhuisvesting in Arnhem. Dit in combinatie met een meer duurzame oplossing voor de huisvesting van de Internationale Short Stay studenten om zo de campus Arnhem op dit gebied duidelijker op de kaart te zetten. De SSHN geeft met de 147 onzelfstandige eenheden in de plint en toren voldoende draagvlak voor de laatstgenoemde plannen. Samen met SSH& heeft Giesbers de missie om een duurzaam en kwalitatief onderscheidend gebouw en huisvesting oplossing tot stand te brengen.

Positieve impuls Met de transformatie wordt ruim 14.000 m2 langdurig leegstaande kantoorruimte uit de markt genomen en een positieve impuls gegeven aan het winkelcentrum en de wijk Presikhaaf. Ook draagt het bij aan de positie van Arnhem als kennisstad.

Life Cycle Costs en BIM Giesbers heeft voor dit projecct een Life Cycle Costs analyse gemaakt. De Life Cycle Costs bevatten de totale kosten van het gebouw gedurende de gehele levensduur, dus inclusief onderhoud en tot en met de sloop aan het einde van de levensduur. Deze integrale opgave wordt in een BIM-omgeving uitgewerkt. Een onderdeel hiervan is het maken van het ontwerp en engineering. Het is niet alleen een tool maar ook een filosofie, een wijze van samenwerken. BIM wordt ingezet om de informatie van de samenwerkingspartners gezamenlijk te organiseren, verbinden, analyseren, verifiëren en valideren. Het ‘As Built’ BIM-model wordt ingezet om de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) te genereren.

BREEAM- en GPR-methodiek Giesbers gebruikt haar ervaring op het gebied van BREEAM- en GPR-methodiek als instrument om ontwerpgegevens te vertalen naar kwaliteit- en duurzaamheidsprestaties. Binnen deze methodieken wordt gestuurd op duurzaamheid vanuit energiebesparende technieken, maar ook op de aspecten milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Als licentiehouder van GPR Gebouw publiceert Giesbers haar duurzame projecten op gprprojecten.nl.

LEAN Een krachtige pijler is het LEAN-instrument pull-plannen. Voor de pull-planningsessie worden alle projectbetrokkenen uitgenodigd, uiteraard ook de opdrachtgever en eventuele gebruikersgroepen. Ook de vergunningverlenende instanties worden betrokken bij het pull-planningsproces. Het doel is om de diverse werkzaamheden af te stemmen - zowel op het primaire proces in het gebouw als onderling op elkaar - en daarmee doorlooptijden te versnellen en wachttijden tot een minimum te beperken. Daarnaast worden de technische aspecten van het werk doorgesproken. Gedurende de duur van het project worden op diverse momenten pull-planningsessies gehouden.