Kalorama, Beek
De wereld verandert. En daarmee ook de zorg en de wetgeving. Al deze veranderingen vragen om strategische wendbaarheid van zorgorganisatie Kalorama. En huisvesting die daarop aansluit. Met de nieuwbouw van het verpleeghuis in drie fases hebben wij voor Kalorama een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor hun huisvestingsvraagstuk weten te realiseren.
Kalorama, Beek
De wereld verandert. En daarmee ook de zorg en de wetgeving. Al deze veranderingen vragen om strategische wendbaarheid van zorgorganisatie Kalorama. En huisvesting die daarop aansluit. Met de nieuwbouw van het verpleeghuis in drie fases hebben wij voor Kalorama een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor hun huisvestingsvraagstuk weten te realiseren.
Kalorama, Beek
De wereld verandert. En daarmee ook de zorg en de wetgeving. Al deze veranderingen vragen om strategische wendbaarheid van zorgorganisatie Kalorama. En huisvesting die daarop aansluit. Met de nieuwbouw van het verpleeghuis in drie fases hebben wij voor Kalorama een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor hun huisvestingsvraagstuk weten te realiseren.

Kalorama, Beek

De wereld verandert. En daarmee ook de zorg en de wetgeving. Al deze veranderingen vragen om strategische wendbaarheid van zorgorganisatie Kalorama. En huisvesting die daarop aansluit. Met de nieuwbouw van het verpleeghuis in drie fases hebben wij voor Kalorama een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor hun huisvestingsvraagstuk weten te realiseren.

De wereld verandert. En daarmee ook de zorg en de wetgeving. Al deze veranderingen vragen om strategische wendbaarheid van zorgorganisatie Kalorama. En huisvesting die daarop aansluit. Met de nieuwbouw van het verpleeghuis in drie fases hebben wij voor Kalorama een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor hun huisvestingsvraagstuk weten te realiseren.

Goede communicatie én veiligheid cruciaal

Het bouwteam, waarin alle betrokken samenwerkende partijen vertegenwoordigd zijn, heeft hard gewerkt om te komen tot mooie en prettige huisvesting waarin het goed wonen en werken is. Goede communicatie en het nakomen van afspraken zijn sleutelwoorden om de doorgang van zorg te kunnen borgen tijdens de bouw. Het is in ieders belang hierin ook bewoners en medewerkers te betrekken. Thema’s als geluid, stof en trillingen staan daarbij centraal.

Om continuïteit van de zorg te kunnen garanderen, vinden wij naast goede en tijdige communicatie vooral aandacht voor veiligheid belangrijk. En dat sprak Kalorama aan. Tijdens de uitvoering zorgen wij ervoor dat alle vluchtwegen goed bereikbaar en begaanbaar blijven. Voor iedereen is duidelijk waar wel en niet wordt gebouwd. We garanderen ook dat calamiteitenverkeer de gebouwen kan bereiken. Daar waar de inrichting van het huidige terrein verandert, houden wij rekening met de ‘wenperiode’ die nodig is voor cliënten. Daarom nemen wij plaatselijk beschermende maatregelen en leggen we ribbeltegels, lichtlijnen etc.

Klimaatadaptief en natuurinclusief

De locatie van Kalorama bovenop de berg in het Gelderse Beek staat bekend om haar groene karakter. Dat moet zo blijven; het doel is dan ook de bestaande bomen te behouden en beschermen. Ze geven schaduw en door verdamping is het een natuurlijke, milieuvriendelijke airco. Daarnaast speelt groen een reinigende en verkwikkende rol door de afvang van fijnstof en hemelwaterregulering. En niet te vergeten een sociaal-maatschappelijke rol; het bevordert het welzijn en welbevinden van de bewoners.

Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan natuurinclusief bouwen, waarbij de natuur geïntegreerd wordt. Op het terrein woont een vleermuiskolonie en ook de gierzwaluw komt er graag. In overleg met een ecoloog en Kalorama zijn voor deze dieren passende aanpassingen gedaan: bovenop de liftschacht op het dak is een vleermuishotel (winterverblijf) ontworpen en gemaakt en in de gevel hebben we kraam- en paarkasten voor vleermuizen en gierzwaluwkasten verwerkt.

Voor meer informatie:
Verpleeghuis Kalorama - Giesbers (giesberswijchen.nl)