Kleverburgstraat, Nijmegen
16 Fokuswoningen waar mensen met meervoudige handicaps zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.
Kleverburgstraat, Nijmegen
16 Fokuswoningen waar mensen met meervoudige handicaps zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.
Kleverburgstraat, Nijmegen
16 Fokuswoningen waar mensen met meervoudige handicaps zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.
Kleverburgstraat, Nijmegen
16 Fokuswoningen waar mensen met meervoudige handicaps zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.
Kleverburgstraat, Nijmegen
16 Fokuswoningen waar mensen met meervoudige handicaps zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.

Kleverburgstraat, Nijmegen

16 Fokuswoningen waar mensen met meervoudige handicaps zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.

De Fokuswoningen zijn woningen bestemd voor mensen met meervoudige handicaps die in de Fokuswoningen de kans krijgen op een zo normaal mogelijk leven.

In Hatert wordt een cluster van 16 Fokuswoningen gebouwd rondom een ADL-eenheid.

De 16 woningen worden gemonitoord vanuit de ADL-eenheid: er is voor de bewoners naar behoefte steeds ondersteuning paraat. De ADL-eenheid is te beschouwen als een centrale commandopost van waaruit hulp verleend wordt. De ADL-eenheid is 24 uur per dag oproepbaar door de bewoners van de Fokuswoningen.

Afhankelijk van de aandoening van de bewoner zijn er extra voorzieningen aangebracht.