MFA, Krimpen aan de Lek
Een samenhangend geheel met behoud van identiteiten is het resultaat van de nieuwbouw gerealiseerd door GiesbersRotterdam.
MFA, Krimpen aan de Lek
Een samenhangend geheel met behoud van identiteiten is het resultaat van de nieuwbouw gerealiseerd door GiesbersRotterdam.
MFA, Krimpen aan de Lek
Een samenhangend geheel met behoud van identiteiten is het resultaat van de nieuwbouw gerealiseerd door GiesbersRotterdam.
MFA, Krimpen aan de Lek
Een samenhangend geheel met behoud van identiteiten is het resultaat van de nieuwbouw gerealiseerd door GiesbersRotterdam.

MFA, Krimpen aan de Lek

Een samenhangend geheel met behoud van identiteiten is het resultaat van de nieuwbouw gerealiseerd door GiesbersRotterdam.

In dit gebouw zijn twee basisscholen en een kinderopvang (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) gehuisvest.

De gymzaal, de aula, de speelzaal en spreekkamer worden gebruikt door beide scholen en zijn centraal geplaatst. Aan weerszijden van de haaks op het gebouw staande gymzaal liggen de afzonderlijke schoolpleinen. Iedere school behoudt daar een eigen karakter. Een resultaat van de inschakeling van een klankbordgroep van omwonenden en gebruikers.
De bovenverdieping meegerekend is er een bruto vloeroppervlak van 3200 m2 beschikbaar. Er is door Giesbers Rotterdam creatief omgegaan met de sobere normkosten die gelden voor scholenbouw. Men is er in geslaagd een aanvaardbaar comfortniveau te realiseren en de duurzaamheidsprestaties score ‘energielabel A’.