M.M. Boldingh, De Populier en Onno Dak, Den Haag
Giesbers Rotterdam heeft in samenwerking met Spring architecten de Design & Build selectie gewonnen.

M.M. Boldingh, De Populier en Onno Dak, Den Haag

Giesbers Rotterdam heeft in samenwerking met Spring architecten de Design & Build selectie gewonnen.

Giesbers Rotterdam heeft in samenwerking met Spring architecten de Design & Build selectie van de Nieuwbouw M.M. Boldingh, De Populier en Onno DAK -Stichting Lucas Onderwijs gewonnen.

Nutsschool M.M. Boldingh is sinds 1988 gesitueerd aan het Verhulstplein in Den Haag. De school voldeed niet meer aan de huidige eisen voor een goed schoolgebouw. Verder bevond zich op de locatie het kindercentrum Onno Dak. Besloten is om de bestaande gebouwen te slopen en op dezelfde locatie nieuwbouw te realiseren. In de nieuwe huisvesting is tevens de Mavo van de Populier ondergebracht. Verder zijn in het plan gerealiseerd: twee multifunctionele accommodaties, een gymzaal, buitenruimten, buitenbergingen en fietsenstallingen.

Het betreft een Design & Build-project. Het ontwerp en de bouw zijn dus in één aanbesteding ondergebracht.
Ook de sloopwerkzaamheden van de bestaande gebouwen en het bouwrijp maken zijn onderdeel van de aan te besteden opdracht.