ROC ID College, Leiden
Het ROC ID College is een Design & Build realisatie van Giesbers Rotterdam en Giesbers Wijchen.
ROC ID College, Leiden
Het ROC ID College is een Design & Build realisatie van Giesbers Rotterdam en Giesbers Wijchen.
ROC ID College, Leiden
Het ROC ID College is een Design & Build realisatie van Giesbers Rotterdam en Giesbers Wijchen.
ROC ID College, Leiden
Het ROC ID College is een Design & Build realisatie van Giesbers Rotterdam en Giesbers Wijchen.
ROC ID College, Leiden
Het ROC ID College is een Design & Build realisatie van Giesbers Rotterdam en Giesbers Wijchen.
ROC ID College, Leiden
Het ROC ID College is een Design & Build realisatie van Giesbers Rotterdam en Giesbers Wijchen.

ROC ID College, Leiden

Het ROC ID College is een Design & Build realisatie van Giesbers Rotterdam en Giesbers Wijchen.

Giesbers/Mecanoo heeft de Design & Build opdracht gerealiseerd voor de nieuwe school van ROC ID College in het historisch centrum van Leiden. Het gebouw aan de Breestraat huisvest de huidige drie vestigingen van ROC ID College in Leiden. Eén van de uitgangspunten van het ontwerp was de aansluiting bij het historische karakter van de locatie.

Integrale aanpak

De essentie van de aanpak van het team was een integrale benadering met de inbreng van alle vertegenwoordigde disciplines: architectuur, stedenbouw, landschap, interieur en techniek tezamen met de opdrachtgever en de gemeente Leiden. Geleid door gevoel voor stedenbouwkundige context, liefde voor de natuur, verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid hebben we gezocht naar adequate oplossingen.

Gebouwen kunnen niet los worden gezien van hun stedelijke context en van de omliggende openbare ruimte. Het gaat daarbij om het componeren van stedelijke ruimtes die ingesloten liggen in de stedelijke structuur. Een stedelijk ontwerp is geen imitatie, maar is een uniek ontwerp over en voor de stad. Het gaat erom een omgeving te creëeren waarin mensen zich thuisvoelen en waarin het prettig werken en verblijven is. 

Versterking huidige structuur en identiteit

Het voorgestelde ontwerp van Giesbers en Mecanoo respecteert en versterkt de huidige structuur en identiteit van het historische centrum van Leiden. De nieuwe huisvesting van ROC ID College kenmerkt zich door kleinschaligheid. Achter bakstenen gevels gaan meerdere bouwdelen schuil die samen een beschutte eenheid vormen. Hiermee blijft de bijzondere uitstraling van de Breestraat, de Boommarkt en de Apothekersdijk behouden, wat voor ROC ID College een belangrijk criterium was bij de keuze voor een ontwerp. Het voormalige postkantoor is in de nieuwbouw ingepast. Het is als zelfstandig pand herkenbaar gebleven en is met de overige bebouwing verbonden door stegen en hoven.

Wethouder Pieter van Woensel (Ruimtelijk Ordening en Binnenstad) is zeer te spreken over het ontwerp: “Met dit historisch ogende ontwerp komt in de plaats van het lelijke leegstaande kantoorpand aan de Breestraat en de Boommarkt een eigentijds schoolgebouw dat past in de Leidse schaal. Een waardevolle aanvulling voor onze kennisstad!”

Overzichtelijk en intiem

Het nieuwe gebouw past bij de wens van ROC ID College een overzichtelijke en intieme school te realiseren die nauw in verbinding staat met de bedrijven en bewoners in de binnenstad. De school zal door de kleinschaligheid veiligheid bieden aan studenten en medewerkers. De voorzieningen zijn toegesneden op de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Verbonden met de omgeving

Dwars door het complex loopt een centrale, semiopenbare steeg van de Breestraat naar de Boommarkt waardoor het publiek tijdens schooluren toegang heeft tot het centraal gelegen atrium. Praktijklokalen en publieke functies zijn verbonden met de omgeving doordat ze in etalages aan de straat of aan het atrium zijn geplaatst. De nieuwbouw gaat onder meer onderdak bieden aan de opleidingen Dienstverlening, Welzijn, Zorg, Economie en de Entreeopleidingen van ROC ID College.