Sperwerstraat, Nijmegen
Een combinatie van koop, huur, zorg én studentenhuisvesting ontwikkeld en gerealiseerd door GiesbersWijchen.
Sperwerstraat, Nijmegen
Een combinatie van koop, huur, zorg én studentenhuisvesting ontwikkeld en gerealiseerd door GiesbersWijchen.
Sperwerstraat, Nijmegen
Een combinatie van koop, huur, zorg én studentenhuisvesting ontwikkeld en gerealiseerd door GiesbersWijchen.
Sperwerstraat, Nijmegen
Een combinatie van koop, huur, zorg én studentenhuisvesting ontwikkeld en gerealiseerd door GiesbersWijchen.
Sperwerstraat, Nijmegen
Een combinatie van koop, huur, zorg én studentenhuisvesting ontwikkeld en gerealiseerd door GiesbersWijchen.
Sperwerstraat, Nijmegen
Een combinatie van koop, huur, zorg én studentenhuisvesting ontwikkeld en gerealiseerd door GiesbersWijchen.
Sperwerstraat, Nijmegen
Een combinatie van koop, huur, zorg én studentenhuisvesting ontwikkeld en gerealiseerd door GiesbersWijchen.

Sperwerstraat, Nijmegen

Een combinatie van koop, huur, zorg én studentenhuisvesting ontwikkeld en gerealiseerd door GiesbersWijchen.

Koopwoningen zouden er komen. Maar in het Waterkwartier in Nijmegen op het voormalig Hartmannterrein is een veel gedifferentieerder woonaanbod gekomen.

Met huurappartementen en koopwoningen, zorgeenheden, woonruimte voor dementerende ouderen en hun partner én huisvesting voor studenten. Dit project is een schoolvoorbeeld van hoe je samen in goed overleg tot verrassende uitkomsten kunt komen. Door je in te leven in waar de belangen van anderen gelijk opgaan met die van jou. Het leidde tot oplossingen die ook door de buurt gedragen werden.

Deze binnenstedelijke gebiedsontwikkeling kent een opmerkelijke ontstaansgeschiedenis. Giesbers kocht het voormalig Hartmann-terrein in het Waterkwartier en bracht een aantal marktpartijen bij elkaar: de wooncorporaties Talis en Portaal, studentenhuisvester SSHN en zorginstelling ZZG. Het samenspel tussen deze partijen en een uniek plan van aanpak resulteerden in een hoogwaardige invulling van de woonbehoefte van heel uiteenlopende bewonersgroepen.
 

Interessante puzzel

Giesbers was verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het ontwerp en de bouw. Het was een interessante puzzel om een plan te ontwikkelen waarin de (uiteenlopende) belangen van de betrokkenen - gemeente, opdrachtgevers, buurtbewoners en toekomstige huurders - alle zo goed mogelijk gediend werden. De openheid waarmee we zaken afstemden werd door de partners zeer positief ervaren.