Wijkcentrum Dukenburg, Nijmegen
Een wijkcentrum van grote waarde ontwikkeld door GiesbersWijchen.
Wijkcentrum Dukenburg, Nijmegen
Een wijkcentrum van grote waarde ontwikkeld door GiesbersWijchen.
Wijkcentrum Dukenburg, Nijmegen
Een wijkcentrum van grote waarde ontwikkeld door GiesbersWijchen.
Wijkcentrum Dukenburg, Nijmegen
Een wijkcentrum van grote waarde ontwikkeld door GiesbersWijchen.

Wijkcentrum Dukenburg, Nijmegen

Een wijkcentrum van grote waarde ontwikkeld door GiesbersWijchen.

Voor de gebruikers is Wijkcentrum Dukenburg van grote waarde. Het is de ontmoetingsplek van de wijk Meijhorst, biedt dagopvang aan ouderen en er worden vele cursussen georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn.


De gekozen samenwerking, in bouwteam, levert ten opzichte van de traditionele contractvorm grote voordelen op, doordat al tijdens het ontwerp- en voorbereidingsproces kennis met betrekking tot uitvoeringstechnische aspecten wordt ingebracht. Deelnemers aan het bouwteam (opdrachtgever, architect, adviseurs, bouwpartner, installateurs en andere betrokkenen) werken al in de ontwerpfase samen en brengen gezamenlijk hun specifieke deskundigheid in. Hierdoor zijn grote integrale voordelen te behalen op kosten, tijd, kwaliteit en risicobeheersing, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.