Winkelcentrum en appartementen Dukenburg, Nijmegen
In opdracht van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE) maken wij samen met BPD Gebiedsontwikkeling, als ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers, een masterplan voor dit gebied. Dit plan beslaat zowel de bebouwing als de omliggende openbare ruimte.

Winkelcentrum en appartementen Dukenburg, Nijmegen

In opdracht van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE) maken wij samen met BPD Gebiedsontwikkeling, als ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers, een masterplan voor dit gebied. Dit plan beslaat zowel de bebouwing als de omliggende openbare ruimte.

Masterplan voor gebiedstransformatie; winkelen, wonen én ontmoeten

Winkelcentrum Dukenburg kampt, net als veel stadsdeelwinkelcentra in Nederland, met structurele leegstand.

Al lange tijd bestaan er ideeën voor de transformatie van het winkelcentrum die begin december vastere vormen hebben aangenomen toen alle betrokken partijen een intentieovereenkomst getekend hebben, in het bijzijn van wethouder Vergunst en wethouder Esselbrugge van gemeente Nijmegen. 

In opdracht van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE) maakt Giesbers, samen met BPD Gebiedsontwikkeling, als ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers, een masterplan voor dit gebied. Dit plan beslaat zowel de bebouwing als de omliggende openbare ruimte.

Ook gemeente Nijmegen ziet de noodzaak tot transformatie en heeft in samenwerking met de CVvE een ambitiedocument opgesteld met daarin verschillende kaders voor de gebiedstransformatie. Zo moet Winkelcentrum Dukenburg een multifunctioneel en toekomstbestendig gebied worden voor winkelen, wonen en ontmoeten. “Het accent ligt op een compacter, beter bereikbaar en toegankelijker winkelgebied waardoor meer ruimte ontstaat voor groen, openbare ruimte en woningen”, aldus Maarten Mulder, voorzitter van de CVvE. De komende maanden werken we binnen de vastgestelde kaders samen aan een gebiedsontwikkeling met een gezonde businesscase voor alle stakeholders.

De ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers is hiervoor geselecteerd vanwege onze gezamenlijke kennis en ervaring met gebiedstonwikkeling en realisatie van locaties met gemengde functies zoals winkelen en wonen.

 

Voor meer informatie:
https://www.giesberswijchen.nl/projecten/winkelcentrum-en-appartementen-dukenburg/